Община Добрич представи три важни проекта по Оперативна програма "Региони в растеж"

Община Добрич представи три важни проекта по Оперативна програма "Региони в растеж", снимка 1

На 06 март 2017 г. от 10:00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич се проведе встъпително публично събитие във връзка с реализиране на проекти, които са част от Инвестиционната програма на община град Добрич за периода 2014-2020 г. и се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието бяха представени параметрите на договорите за безвъзмездна финансова помощ - целите, дейностите и очакваните резултати за общността.

В събитието взеха участие кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов, зам.-кметове, екипите  по проектите и представители на партньорите.

Проекти:

Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич“ BG16RFOP001-3.002-0032-C01

Презентация

Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ BG16RFOP001-1.011-0002-C01

Презентация

“Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” BG16RFOP001-1.011-0001

Презентация

 

 

 

 

Нагоре