Избран е туристически слоган на Добрич

Днес бе обявен избраният измежду 79 предложения от общо тридесет участници туристически слоган - Добрич  златен сноп от векове. Изборът бе направен от пет членно жури с представители на браншовата организация на хотелиерите и ресторантьорите, сдружението на писателите, съюза на българските журналисти и рекламния бизнес. В аргументите си журито заяви, че слоганът "Златен сноп от векове" е своеобразно съчетание на поминък и история. Слоганът се избира по решение на Консултативния съвет по туризъм, част от програмата за 2016 г. Автор на предложението е Димитър Серезлиев.

Предстои да се направи проучване в Патентното ведомство за идентичност и сходство на предложението и ще бъде обявен конкурс за туристическо лого, задължителен елемент във визуализацията на което ще бъде избраният слоган.

Нагоре