Изготвен е проектосписъкът на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2017 г.

Изготвен е проектосписъкът на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2017 г., снимка 1

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода: 01.07.2016 г. – 30.09.2016 г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че Проектосписъка на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2017 г. е изготвен и обявен на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С  Проектосписъка можете да се запознаете и от тук.

На основание чл.16, ал.4 от НРУУЖНННУРЖОЖФ, възражения по изготвения Проектосписък за 2017 г. се приемат от 23.01.2017 г. до 09.02.2017 г., включително

Формуляр за подаване на възражение може да се получи в стая 113 на Общината или да се изтегли оттук, а се подава на работно място „Деловодство” в Центъра за услуги и информация, Община град Добрич, ул. „България” 12.

Нагоре