Внимание: затворен общински път DOB1078-II-97

От днес следобед е временно затворен за транзитно преминаване на всички видове автомобили общински път DOB1078-II-97, свързващ ЖК „Запад“ с околовръстен път в западна посока (покрай „Вторични суровини“). Пътят е частично проходим откъм ЖК „Запад“ до предприятията, но не и след тях – до околовръстното. За транзитно преминаване да се ползва бул. „Добруджа“ в посока кръговото кръстовище - кв. Рилци. Затвореният път е сигнализиран със знаци, указващи задължително отклоняване на транзитно преминаващите автомобили.

Нагоре