Община Добрич: Освободете уличните платна!

Община град Добрич

Община Добрич апелира към всички граждани предвид сложната зимна обстановка в града да предприемат пътувания само при изключителни случаи. Умоляват се водачите на автомобили да не излизат в града ако не се налага, за да не затрудняват почистването на главната улична мрежа.
Община Добрич призовава собствениците на МПС, паркирани по основните трасета на градския транспорт да изведат автомобилите си на безопасно място и да освободят платната за снегопочистващата техника и автомобилите на градския транспорт.
Община Добрич създаде необходимите условия за нормално превозване на гражданите до работните места. Тролейбусният и автобусен транспорт излезе по график и обслужва маршрутите.
Призоваваме всички граждани, собственици на имоти, търговски обекти, офиси и други да започват незабавно почистване на прилежащите площи.

Община град Добрич

Нагоре