Община Добрич започва публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2012 г.

Община Добрич започва публичното обсъждане на отчета на бюджета за 2011 г. и на проекто-бюджета за 2012 г. на 26 януари. Материалите за публичното обсъждане ще се получават от 20 януари в Центъра за услуги и информация на гражданите и ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината www.dobrich.bg. На тел. 600 416 и 600 001 вътр. /258/, на електронния адрес priemna@dobrich.bg гражданите и бизнес-средите на Добрич могат да предлагат своите идеи, мнения и предложения за проекто-бюджет'2012 и отчета на бюджет'2011. Тази година публичното обсъждане ще премине през три етапа:

 I етап - Обсъждане на отчета и проекто-бюджета с НПО, граждани, хора с увреждания и пенсионери - 26. 01. 2012 г. - 11. 00 часа - Голяма заседателна зала на Община град Добрич

 II етап - Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с младежки организации - 26. 01. 2012 г. - 16. 00 часа - Голяма заседателна зала на Община град Добрич

 III етап - Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с представители на бизнес - средите - 27. 01. 2012 г. - 11. 00 часа - Бизнес - залата на Община Добрич

Публичното обсъждане на проекто-бюджета на Община град Добрич се организира за четиринадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети от 2004 г. е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета за разглеждане от общинския съвет.

Община град Добрич кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да се обадят на посочените телефони.

Нагоре