Постоянните комисии към Общински съвет Добрич ще заседават от 24 до 27 януари. Заседанията са открити за гражданите

 

1. ПК "Законност, обществен ред и контрол" 26.01.2012 г. - (четвъртък) 15.00 ч. Кабинет Председателя на Общински съвет

2. ПК "Териториално развитие, жилищна политика и строителство" 25.01.2012 г.
(сряда) 13.30 ч. Кабинет арх. Пламен Ганчев -   зам. - кмет

3. ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост"- 25.01.2012 г.
(сряда) 15.00 ч. Кабинет инж. Надежда Петкова -   зам. - кмет

4. ПК "Здравеопазване и социални дейности" 27.01.2012 г.
(петък) 13.00 ч. Кабинет Председателя на Общински съвет

5. ПК "Наука, образование"
24.01.2012 г. - (вторник) 14.00 ч. Кабинет Камелия Койчева - зам. - кмет

6. ПК "Търговия, услуги и туризъм"
25.01.2012 г. - (сряда) 14.00 ч. Кабинет на съветника - ІІІ етаж

7. ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" 26.01.2012 г.
(четвъртък) 13.00 ч. Кабинет на съветника -ІІІ етаж

8. ПК "Транспорт, инфраструктура и екология" 24.01.2012 г.
(вторник) 14.00 ч. Кабинет арх. Пламен Ганчев - зам. - кмет

9. ПК "Бюджет, финанси и данъчна политика" 27.01.2012 г.
(петък) 14.00 ч. Кабинет Иван Колев -зам. - кмет

10. ПК "Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост" 25.01.2012 г. - (сряда) 16.00 ч. Кабинет Председателя на Общински съвет

11. ПК "Спорт и младежки дейности"
24.01.2012 г. - (вторник) 16.00 ч. Кабинет Председателя на Общински съвет

12. ПК "Регионално развитие, международно сътрудничество и европейски програми" 26.01.2012 г.
(четвъртък) 10.00 ч. Кабинет Председателя на Общински съвет

 

 

Нагоре