Общинският съвет не прие предложението на Кмета на Добрич Детелина Николова за по – ниска такса за месечен абонамент за „Синя Зона”

Това стана ясно след заседанието на Общинския съвет в Добрич, което бе проведено вчера. След почти двучасов дебат общинските съветници не приеха предложението на Кмета на Добрич Детелина Николова да бъде намалена таксата за месечен абонамент за платената зона за паркиране от 120 на 80 лева. Кметът се аргументира, че решението е съобразено с исканията на търговци от града, които са предложили да има намаление поради невъзможност да плащат такава висока такса. На редовното заседание на общинския съвет стана ясно още, че постоянната комисия по „Бюджет, финанси и данъчна политика" предлага да се приеме 10% отстъпка за авансово плащане за 6 месеца и 15% за едногодишен абонамент. Кметът на Добрич разясни на общинските съветници, че с предложеното намаление ще се удовлетворят исканията на търговците и те ще имат възможността да приемат нововъведенията. Николова подчерта, че въвеждането на правила винаги води до съпротива, но преобладаващите коментари в електронните сайтове, форуми и предложенията, които постъпват в общината на жители от града са „за" „Синята зона". Кметът допълни и по-големите цели, които си поставя общината с платената зона като намаляване на замърсяване на въздуха след няколко предписания от РИОСВ, въвеждане на ред в организация на движението, осигуряване на спокойствие и сигурност на гражданите. Николова цитира и впечатленията на контрольорите за идващите от други населени места, които изказват своята благодарност за добрите условия за паркиране в града след въвеждане на синята зона. Детелина Николова информира и за приходите, които са събрани до момента с платеното паркиране. Паркоместата, включени в тази зона са 400. Справката показва, че през септември са използвани 13, 5% от възможностите за платено паркиране, през октомври 27%, а през ноември около 30%. По време на дискусията общинският съветник от ГЕРБ Костадин Великов предложи в бъдеще да се обсъди вариант за такса от 50 стотинки за престой от 30 минути, след което да се заплаща по 1 лев. След всички изказани мнения, позиции, аргументи и последвалото гласуване, Общинският съвет в Добрич не подкрепи предложението на кмета на Добрич за по-ниска такса и месечният абонамент в района на „Синя зона" остава 120 лева. Общинските съветници не приеха и промяна на цените на услугите на общинското предприятие „Обреден дом".

 

Нагоре