Община Добрич незабавно информира РДНСК за пропадането на сградата на спортния клуб по вдигане на тежести

Пресслужба
Община Добрич

След получаване на сигнала в ранните сутрешни часове Община Добрич незабавно информира експертите на Регионалната дирекция за национален строителен надзор за пропадането на сградата, в която се помещава спортния клуб по вдигане на тежести. По настояване и указания на Община Добрич на мястото са поставени ограждения. Пострадали граждани няма. Контролът и компетенциите относно възникналата ситуация са регламентирани в Наредба №1 на МРРБ за обследване на аварии в строителството. Съгласно тази наредба органът, който има отношение и трябва да извърши всички необходими действия за изясняване на причините за срутването е Дирекцията за национален строителен контрол, в конкретния случай Регионалната Дирекция. В компетенциите на РДНСК е съставянето на констативен протокол, издаването на Заповед за назначаването на техническа експертна комисия и сформирането на техническа експертна комисия, в която участва представител на Общината. Всички експертизи и заключения се извършват от техническата експертна комисия. Сградата е част от капитала на общинското дружество "Спортни имоти''. Строена е през 60-те години и е една от най-старите сгради в спортното дружество. След изясняване на причините в Община Добрич ще бъде получен документ с направените констатации от РДНСК, на базата на който ще се предприемат административни мерки съгласно Наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Нагоре