карта за платено паркиране за МПС, собственост на лице с постоянен и/или настоящ адрес в „Синя зона”

Заявление по образец за издаване на карта за платено паркиране за МПС, собственост на лице с постоянен и/или настоящ адрес в „Синя зона"

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС

Чл.23.(1) На улици, площади и паркинги - общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране "синя зона", се допуска режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, с издадена от Кмета на Община град Добрич карта за паркиране.

          (2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08.00 ч. до 18.00 ч.

          (3) Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите в жилище, което е в „синя зона" или в непосредствена близост.

          (4) На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

Чл.24.(1) За издаване на карта за платено паркиране в ,,синя зона" се подава заявление до Кмета на Община град Добрич, към което се прилага:

1. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);

2. Удостоверение за постоянен адрес (ако лицето не е сменило личната си карта);

3. Удостоверение за настоящ адрес (ако е различен от постоянния и попада в обхвата на „синя зона");

4.  Удостоверение за липса на задължения към Община град Добрич;

5.  Декларация за обстоятелствата по чл. 26.

         (2) Таксата за издаване на карта за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес се заплаща за месец и е в размер на 20 % от стойността на определената такса за платено паркиране "Служебен абонамент".

          (3) При промяна на постоянния и/или настоящия адрес лицето се задължава да върне издадената карта в Община град Добрич.

Чл.25.(1) Не се допуска преотстъпване на картата на друго лице и/или МПС. 
         (2) При нарушаване на предходната алинея картата се отнема за срок от една година.

Чл.26. Карта не се издава на лица, притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният/настоящият адрес.

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя

29.03.2017

Дата: 02.04.2017 г. Час: 12.00 Хоров Концерт „Детски хор и приятели“ с участието на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и Дамска хорова формация „Мистика“ . Място: Огледална зала...

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C Ясно небе
Нагоре