карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания в “Синя зона”

Заявление по образец за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания в "Синя зона"

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл.27. На улици, площади и паркинги - общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране "синя зона" се осигуряват определен брой места, съгласно схема - Приложение № 3, за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

Чл.28. Местата за паркиране се обозначават с пътен знак Д21 "Инвалид" и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ "Инвалид".

Чл.29. МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50 % загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, могат да паркират в "синя зона" без заплащане на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, Карта за паркиране, издадена от Кмета на Община град Добрич при условията на чл. 99а ЗДвП.

Чл.30. (1) За издаване на Карта за паркиране по чл. 29, се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

          (2) Към заявлението се прилага:

          1. Копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност (сверява се с оригинала при подаване на документи);

          2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);

          3. Актуална цветна снимка;

          4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

          (3) В случай на неправомерно използване, картите за паркиране се изземват от служителите по чл. 16 от настоящата наредба за срок от една година.

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя

29.03.2017

Дата: 02.04.2017 г. Час: 12.00 Хоров Концерт „Детски хор и приятели“ с участието на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и Дамска хорова формация „Мистика“ . Място: Огледална зала...

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C Ясно небе
Нагоре