Гражданска регистрация и обслужване на населението

Съгласно чл.42, ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, всички административни услуги могат да се извършват бързо в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявление от клиента.  За бърза услуга се заплаща размера на таксата увеличен 2,5 пъти.

1. Удостоверение за раждане – оригинал

2. Удостоверение за раждане – дубликат

3. Удостоверение за липса на съставен акт за раждане

4. Удостоверение за правно ограничение

5. Припознаване на родено извънбрачно дете

6. Удостоверение за граждански брак - оригинал

7. Удостоверение за граждански брак – дубликат

8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

10. Промяна в гражданското състояние при развод

11. Промяна /възстановяване/ на име на български гражданин с решение на съда

12. Промяна /възстановяване/ на име на български гражданин по административен път

13. Удостоверение за семейно положение

14. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

15. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

16. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

17. Адресна регистрация за постоянен адрес

18. Адресна регистрация за настоящ адрес

19. Удостоверение за адрес на имот или включване на адреса в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България

20. Удостоверение за настоящ адрес и Удостоверение за промени на настоящ адрес

21. Удостоверение за постоянен адрес и Удостоверение за промени на постоянен адрес

22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

23. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт за смърт за пръв път

24. Удостоверение за липса на съставен акт за смърт

25. Удостоверение за наследници

26. Комплектоване и проверка на документи към искане до Министъра на правосъдието за установяване наличието на българско гражданство

27. Удостоверение за идентичност на преименувани улици

28. Препис на документ по гражданско състояние

Актуално

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич

30.03.2017

Днес в Добрич отвори врати ежегодната туристическа трудова борса. По време на нея ресторантьори и хотелиери от туристическия бранш ще наемат работна ръка за летния сезон през тази година. На откриването, което се състоя  в сградата на ВУМ,...

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12° C Разкъсана облачност
Нагоре