Административно-правно, информационно и техническо обслужване

1. Предоставяне на информация съгласно Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ)

2. Регистриране, обработка и отговор на предложения и сигнали

3. Записване за приемни дни на Кмет, Заместник кметове, Председател на ОбС и Гл.Архитект

4. Приемане и обработка на преписки за изготвяне предложения за отпускане на персонални пенсии

5. Обработка на преписки за опрощаване на държавни вземания постъпили от Администрация на Президента

6. Предоставяне на информация чрез ПП Гише на предприемача

7. Поставяне на рекламни/информационни визитки (на фирми, архитекти, проектанти, оценители, нотариуси, адвокати, техници и др.под.) в ЦУИ за предоставяне на алтернативи за съпътстващи услуги на клиентите

8. Приемане и регистрация на входяща и изходяща кореспонденция

9. Предоставяне на информация за движението на заведени преписки за общински услуги - предоставяне на разпечатка на деловодна справка за преписа на клиент в ЦУИ

10. Приемане на предложения по обявени процедури (конкурси, търгове, по ЗОП и др.)

11. Информиране и насочване на клиентите към работно място в ЦУИ или към друга институция по компетентност

12. Приемане и обработка на заявления и предложения до ОбС и Постоянни комисии

13. Издаване на заверен препис - извлечение от решения, протоколи, препис от Заповеди и т.н. по искане от съдебна или друга институция извън случаите по ЗДОИ

14. Извършване на копирни услуги, ламиниране и подвързване за граждани

15. Изготвяне на Удостоверение за осигурителен доход УП-2 и/или Удостоверение за осигурителен стаж УП-3 (Образец 30)

16. Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията

17. Еднократно ползване на залите в сградата на общината и Корпус III ( до 8 часа)

18. Еднократно ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.

Актуално

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич

30.03.2017

Днес в Добрич отвори врати ежегодната туристическа трудова борса. По време на нея ресторантьори и хотелиери от туристическия бранш ще наемат работна ръка за летния сезон през тази година. На откриването, което се състоя  в сградата на ВУМ,...

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12° C Разкъсана облачност
Нагоре