8. Подаване на възражение по проекто- списък за настаняване на нуждаещите се от жилища лица и семейства

Необходими документи:

- Възражение по образец;

- Декларация по образец (на основание чл.7 ал.2 от НРУУЖНННУРЖОЖФ) – неразделна част от заявлението

- Копие от личните карти на членовете на семейството/ домакинството (сверява се оригинала на личната карта на титуляра при подаване на документите;

- Копие от съдебно решение при развод (при необходимост);

- Копие от договор за  наем, когато лицето и членовете на неговото семейство /домакинство живеят на свободно договаряне;

- Служебна бележка за дохода на всички пълнолетни членове на семейството/ домакинството, издадена от работодателя, от Бюро по труда, от дирекция „Социално подпомагане” към АСП - за всеки пълнолетен член - декларация в свободен текст, ако не работи, не е регистриран като такъв и за това как се издържа;

- Копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност на лицата в семейството/домакинството (ако има такива) или медицински свидетелства за болен член от семейството/ домакинството (ако има такива);

- Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки на територията на Република България за последните 10 години.

- Квитанция за платена цена;

 

Срок: до 14 дни след обявяване на окончателния списък

Цена на услугата: 4 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 07

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Китаристи от Саратов ще поздравят Добрич за Деня на града

20.09.2017

От 23 до 27 септември 2017 г. в Добрич ще гостуват изпълнители от детски ансамбъл китаристи „Радуга“ заедно с преподавателя си Виталий Ганеев. Младежите са възпитаници на детската музикална школа №19 в град Саратов, Русия. Въпреки...

Китаристи от Саратов ще поздравят Добрич за Деня на града
ВИЖ ДОБРИЧ
25° C разсеяна облачност
Нагоре