Инфраструктура и околна среда

Съгласно чл.41, ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, всички технически услуги могат да се извършват бързо в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявление от клиента.  За бърза услуга се заплаща размера на таксата увеличен 2,5 пъти.

1. Подаване на уведомление-декларация при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост

2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства - Маршрутен пропуск

3. Издаване на предписание за депониране на отпадъци и превозване на твърди битови отпадъци (ТБО) на общинско депо за ТБО

4. Разглеждане на жалби и сигнали на граждани, по въпроси касаещи опазването на околната среда и санкциониране на нарушителите

5. Издаване на Заповед за отсичане и изкореняване на дълготрайни декоративни и/или с историческо значение дървета

6. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения, на основание чл. 22 т. 2 от Закона за лечебните растения (ЗЛР)

7. Документи за картотекиране и завеждане на преписка по настаняване

8. Подаване на възражение по проекто- списък за настаняване на нуждаещите се от жилища лица и семейства

9. Заповед на Кмета за настаняване в общински жилища и промяна на заповед

10. Приемане и обработка на документи за изплащане на левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовните влогове, включени в списъка за изплащане

11. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания в "Синя зона"

12. Издаване на карта за платено паркиране на МПС, по постоянен и/или настоящ адрес в "синя зона" или в непосредствена близост

13. Издаване на карта за платено паркиране "служебен абонамент" в "синя зона"

14. Удостоверение за наличие на жилищно- спестовен влог

15. Издаване на разрешение за специално ползване на общински пътища за прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя и  за временно ползване на части от пътното платно и на  земи в обхвата на пътя

Актуално

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич

30.03.2017

Днес в Добрич отвори врати ежегодната туристическа трудова борса. По време на нея ресторантьори и хотелиери от туристическия бранш ще наемат работна ръка за летния сезон през тази година. На откриването, което се състоя  в сградата на ВУМ,...

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12° C Разкъсана облачност
Нагоре