Депозирани в процес на оценка

Последна актуализация януари 2017

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

Обща стойност в лева

Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич

Проектът включва основни дейности по обновяване и модернизиране на 7 обекта от общинската образователна инфраструктура и има за цел да се осигури модерна, здравословна и функционална физическа среда с високо ниво на енергийна ефективност в 4 общински детски градини и 3 училища на територията на град Добрич

ОПРР BG16RFOP001-1.011-0004

9 359 814,00

 

Актуално

"Без омраза" на Кафе в Младежки център Добрич

24.03.2017

С много музика, танци, балони и усмивки младите хора на Добрич се включиха към "Движение за език без омраза", част от Младежка кампания за Човешки Права Онлайн. Кампанията е разработена от младежи в Съвета на Европа с цел повишаване на...

"Без омраза" на Кафе в Младежки център Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C Тъмни облаци
Нагоре