Депозирани в процес на оценка

Последна актуализация януари 2017

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

Обща стойност в лева

Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич

Проектът включва основни дейности по обновяване и модернизиране на 7 обекта от общинската образователна инфраструктура и има за цел да се осигури модерна, здравословна и функционална физическа среда с високо ниво на енергийна ефективност в 4 общински детски градини и 3 училища на територията на град Добрич

ОПРР BG16RFOP001-1.011-0004

9 359 814,00

 

Актуално

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център

24.04.2017

Община Добрич ще кандидатства по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ .  Предстои на заседанието на Общински съвет на 25 април да се...

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център
ВИЖ ДОБРИЧ
11° C разкъсана облачност
Нагоре