Съобщения по чл.32 от ДОПК до задължени лица по ЗМДТ

 

Поставени съобщения за периода от 28.11.2019г. до 12.12.2019г. 
Поставени съобщения за периода от 29.11.2019г. до 13.12.2019г.

АЛБЕНА ХРИСТОВА ПАСКОВА – ДИМИТРОВА

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ТРИФОНОВ

 
 
Поставени съобщения за периода от 02.12.2019г. до 16.12.2019г.

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

АННА ВЛАДИМИРОВНА ДИМОВА

 
 
 
 
 

ЯНАКИ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

„КАПРЕ 15“ ЕООД

„ВЕНИ“ ЕООД

„ВИТ“ ЕООД

„ЯНГТРАВЕЛ“ ООД

Поставени съобщения за периода от 03.12.2019г. до 17.12.2019г.

АРБЕН АЛИТ АХМЕД

„БИ ЕЙ ТУР“ ООД

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

„ЕКОПРОЦЕС“ АД

ЕМИЛ НЕДЯЛКОВ КРАЛЕВ

ГЕОРГИ ДЖЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

ЮРКИЕ КЕМАЛ АЛИ

„КАСИДА“ ООД

„ЛМД“ ООД

МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МАРИНОВ

СВЕТЛАНА ВЪЛКОВА КОЛЕВА

СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ

ТЕОДОР ХРИСРОВ НЕДЯЛКОВ

ЗДРАВКО МАРИНОВ ПЕТРОВ

Поставени съобщения за периода от 04.12.2019г. до 18.12.2019г.

„АГРОКОМЕРС – ДОБРИЧ“ АД

АТАНАСКА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА

БОЯН МАРИНОВ БОНЕВ

ЕЛЕНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

ГЕОРГИ МАРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАЙЛО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ

„КРИСИ“ ЕООД

МАРИЯНА СТАНЕВА МИНЧЕВА

МИЛЕНА СТОЯНОВА КЬОЛЕР

НЕЛА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

ПЕТЪР ПРОЙНОВ КОСЕВ

ПЕТЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

Поставени съобщения за периода от 05.12.2019г. до 19.12.2019г.

АЛЕКО ХРИСТОВ ИЛИЕВ

ДЕЯН ПЕТРОВ КИРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИНЬО МОМЧИЛОВ ДИНЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ РАЙНОВ

ХАСАН ХАКЪ ИСМАМБЕТ

ИВАН ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ

НЕВЕЛИН СТОЯНОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ПЕЙЧО СТОЯНОВ ПЕЙЧЕВ

РУСКО ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

„СИМ – ТРАНС“ ООД

Поставени съобщения за периода от 06.12.2019г. до 20.12.2019г.

АЛЬОША МАРТИНОВ АЛЬОШЕВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

АСПАРУХ АСЕНОВ ЕМИЛОВ

ЕРЖАН ИСМАИЛ МЕХМЕД

ГЕОРГИ МИШЕВ АСЕНОВ

МАРИЯН СТЕФАНОВ ЧОЛАКОВ

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

РАДКА ПЕТРОВА ЖЕЙНОВА - ТОДОРОВА

РЕФИЕ ХЮСЕИН АКИФ

ВАСИЛ ИВЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

Поставени съобщения за периода от 09.12.2019г. до 23.12.2019г.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ БОРИСОВ

ФИКРИ КЕМАЛ АЛИ

ГЕНАДИ ФИЛИПОВ ТИХОМИРОВ

ИСМЕТ ХЮСЕИН ИСМАИЛ

МИРОСЛАВ ГЮНАЙДИН АСЕНОВ

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ РУСЕВ

НАДЕЖДА ИВАНОВА АЛИ

НИКОЛА ИЛИЕВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИН ИВАЙЛОВ КИРОВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОВЕВ

Поставени съобщения за периода от 11.12.2019г. до 27.12.2019г.

ДАНИЕЛ СВЕТЛЕВ РАДЕВ

 
 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
9.06° C слаб дъжд
Нагоре