Съобщения по устройство на територията | Община град Добрич

Съобщения по устройство на територията

Обявление № 70-00-932/31.07.2018г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.602.930  урбанизирана територия в землището на гр. Добрич.

Обявление № 70-00-1175/01.08.2018г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.638.14-урбанизирана територия в землището на гр. Добрич.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20° C ясно небе
Нагоре