Синя зона

Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

приложение 1 към Наредбата

приложение 2 към Наредбата

приложение 3 към Наредбата

приложение 4 към Наредбата

приложение 5 към Наредбата

приложение 6 към Наредбата

приложение 7 към Наредбата

приложение 8 към Наредбата

приложение 9 към Наредбата

приложение 10 към Наредбата

приложение 11 към Наредбата

приложение 12 към Наредбата

приложение 13 към Наредбата

приложение 14 към Наредбата

Режимът за платено паркиране "синя зона" на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа е със следния обхват:

1. Площад "Свобода" - от пешеходен проход /ганг/ на бл. „Свобода" до ул."д-р К. Стоилов";
2. Общински паркинг - територията между пл. "Свобода", търговски комплекс „КООП", бивш универсален магазин;
3. Ул. "д-р К. Стоилов" - от ул. "Цанко Церковски" до ул. „Димитър Петков";
4. Ул. "Охрид" - от ул. "Димитър Петков" до ул. „Даме Груев";
5. Ул. „Димитър Петков" - от ул. „Д-р К. Стоилов" до ул. „Отец Паисий" включително прилежащите й паркинги;
6. Ул. „Отец Паисий" - от ул. „Батак" до ул. „Генерал Гурко";
7. Ул. „Генерал Гурко" - от ул. „Отец Паисий" до бул. „25-ти септември";
8. Общински паркинг - територията между ул. „Генерал Гурко", ул. „Места" и Дом-паметник „Йордан Йовков".
9. Общински паркинг между ул. „Гоце Делчев" и ул. „Генерал Цимерман" - западно от автогара „Добрич".

10. бул."Трети март"  от Кръговото пред ПМГ "Иван Вазов" до входа на Градски парк.

11. бул. "Добруджа" от Кръстовището на бул."25-ти септември" до улл"Отец Паисий"

 

За тези зони гражданите ще заплащат само в делничните дни за периода от 08.00 до 18. 00 часа такса от 1 лев за час престой. Живеещите в района на платеното паркиране ще заплащат 12 лева на месец с ДДС. Цената за служебен абонамент е 60 лева на месец с ДДС. На улици, площади и паркинги общинска собственост, където е въведена "синя зона" са осигурени общо 41 места за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания. Местата за паркиране ще бъдат обозначени с пътен знак Д21 "Инвалид" и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ "Инвалид". Автомобилите, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50 % загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, могат да паркират в "синя зона" без да заплащат, на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от Кмета. Пред ДКЦ I са осигурени 3 места за автомобили и линейки на лечебното заведение. На тези места шофьорите, които водят болни хора ще могат да спират безплатно, след което трябва да освободят местата.

Въвеждането на „синя зона" е необходимо поради съществуващите сериозни проблеми с трафика и затрудненото паркиране, както и с организацията на движението, отнасяща се до зареждането на големия брой магазини, паркирането на пътни превозни средства по улични платна в централната градска част, тротоари, плочници и зелени площи. Въвеждането на платената зона се обуславя и от безразборното паркиране на МПС по тесните улици и тротоари в централна градска част. Новата наредба, регламентираща „синята зона" е съобразена с всички получени предложения по време на публичното обсъждане и са в унисон с нормативната уредба.

 

   

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20° C ниска облачност
Нагоре