Електроснабдяване

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции:

  • Подстанция "Добрич" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА;
  • Подстанция "Фаворит" - 110/20 кV с мощност 2 х 40 кVА;
  • Подстанция "Нона" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА.

Подстанция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два електропровода 110 кV (извод Ботево и извод Дончево).

Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез електропровод 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла.

През града преминава въздушен електропровод 110 кV между подстанция "Добрич" и подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по суходолията до булевард "Русия".

Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС "Болницата", ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV.

На територията на община град Добрич функционират 400 броя трансформаторни постове 20/0.4 кV . Разпределителната мрежа 20 кV в зона ОБИТАВАНЕ е кабелна, а в градския център е изграден колектор.

Енерго-про ЕАД е електро-разпределителното дружество, осигуряващо електроснабдяването на града. През 2012г. дружеството реализира на територията на РЦ Добрич инвестиции в размер на 3,63 млн.лв. На територията на града дружеството е изградило нови два трафопоста в местността "Гаази баба" за подобряване качиството на услугата. В кв."Изгрев" е подменена 2 км. от електропреносната мрежа НН.

Улично осветление

 

Ежегодно Община гр.Добрич инвестира средства в изграждането на ново улично осветление и в поддръжката на съществуващото. Само за последните четири години вложената сума е над 1 000 000 лв. На ново улично осветление се радват живущите по улиците:„Любен Станчев”, „Вардар”, кв. „Строител” между блокове 68 и 69, Пътя за Гробищен парк, отсечката м/у бул. „Русия” и ул. „Н.Петков” / до СОУ „Кл.Охридски”, „Вардар”, „Гурко”, „Скобелев”, „Ал.Стамболийски” и др. 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: 21 Февруари 2013г.

Актуално

Органов концерт в Добрич

19.01.2018

На 23 януари 2018 год. в град Добрич ще се състоят две интересни събития. Техни организатори са Научноинформационен център „Българска енциклопедия" - БАН, Висше училище по мениджмънт, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870...

Органов концерт в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C разкъсана облачност
Нагоре