Планове

Стратегически план за дейността на звено "Вътрешен одит" в Община град Добрич за периода 2017-2019 г.

Годишен план за дейността на звено "Вътрешен одит" в Община град Добрич за 2017 г.

План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията 2016-2017

Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 - 2020 година

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020

Оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2007-2013 година

План за действие за изпълнение на стратегията за превенция на наркомании на Община град Добрич за 2016 г.

Добрич 2020

План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение /2015-2020 г./

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Добрич за 2016-2017 г.

Статут на Международен младежки фестивал „Фолклор без граници”

Общински план за младежта на Община град Добрич за 2017 г.

План за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия на населението, животните, културните и материалните ценности от Община град Добрич

План за защита при бедствия на Община град Добрич

Актуално

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център

24.04.2017

Община Добрич ще кандидатства по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ .  Предстои на заседанието на Общински съвет на 25 април да се...

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център
ВИЖ ДОБРИЧ
11° C разкъсана облачност
Нагоре