Планове

Стратегически план за дейността на звено "Вътрешен одит" в Община град Добрич за периода 2017-2019 г.

Годишен план за дейността на звено "Вътрешен одит" в Община град Добрич за 2017 г.

План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията 2016-2017

Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 - 2020 година

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020

Оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2007-2013 година

План за действие за изпълнение на стратегията за превенция на наркомании на Община град Добрич за 2016 г.

Добрич 2020

План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение /2015-2020 г./

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Добрич за 2016-2017 г.

Статут на Международен младежки фестивал „Фолклор без граници”

Общински план за младежта на Община град Добрич за 2017 г.

План за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия на населението, животните, културните и материалните ценности от Община град Добрич

План за защита при бедствия на Община град Добрич

Актуално

"Без омраза" на Кафе в Младежки център Добрич

24.03.2017

С много музика, танци, балони и усмивки младите хора на Добрич се включиха към "Движение за език без омраза", част от Младежка кампания за Човешки Права Онлайн. Кампанията е разработена от младежи в Съвета на Европа с цел повишаване на...

"Без омраза" на Кафе в Младежки център Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C Тъмни облаци
Нагоре