Планове

Стратегически план за дейността на звено "Вътрешен одит" в Община град Добрич за периода 2017-2019 г.

Годишен план за дейността на звено "Вътрешен одит" в Община град Добрич за 2017 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Добрич за 2017-2018 г.

План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията 2016-2017

Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 - 2020 година

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020

Оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2007-2013 година

План за действие за изпълнение на стратегията за превенция на наркомании на Община град Добрич за 2016 г.

Добрич 2020

План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение /2015-2020 г./

Статут на Международен младежки фестивал „Фолклор без граници”

Общински план за младежта на Община град Добрич за 2017 г.

План за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия на населението, животните, културните и материалните ценности от Община град Добрич

План за защита при бедствия на Община град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Добрич се побратимява с гръцката община Кефалония

27.06.2017

Добрич ще се побратими с гръцката община Кефалония. В Община Добрич бе получено предложение за подписване на договор за партньорски отношения между двете общини. Предложението за побратимяване бе прието на редовното заседание на Общински съвет,...

Добрич се побратимява с гръцката община Кефалония
ВИЖ ДОБРИЧ
21° C ясно небе
Нагоре