Свободно работно място за длъжността "Системен администратор" в Регионална библиотека "Дора Габе" с нов срок за подаване на документи

Свободно работно място за длъжността "Системен администратор"

в Регионална библиотека „Дора Габе“

Обявление

 

           Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Системен администратор”.

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1. 1Област на дейност: Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на ИТ инфраструктурата. Работа и поддръжка на библиотечни база данни.
  2. 2 Кратко описание на длъжността: Опит с Windows Server системи - инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение. Управление на Active Directory, GPO, File Services, DNS, DHCP . Познания във Hyper-V виртуализация. Управление и поддръжка на виртуална инфраструктура. Отлично познание по следните програмни продукти: Windows XP/ 7/ 8 /10 ; Microsoft Office 2003/2007/2010 . Инсталиране, конфигуриране и поддръжката на компютърни системи и периферия. Поддръжка на компютърни мрежи и настройка на мрежови устройства. Ежедневно архивиране на библиотечните  бази данни.
  3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или ”Магистър” по Компютърни науки, Информатика, Информационни технологии.
  4. 4 Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието:
  5. 5 Години професионален опит: Професионален опит e предимство.
  6. 6 Допълнителни изисквания: Владеене на чужди езици е предимство.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:
  1. 1 Заявление за участие (свободна форма);
  2. 2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  3. 3Автобиография;
  4. 4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
 2. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник в  Регионална библиотека „Дора Габе“, ул. Независимост № 7, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа на гише Регистрация.

Лице за контакт: Веселина Божинова. Телефон за контакти: 058/602 544

 1. Срок за подаване на документите: до 01.08.2016г. включително.
 2. Етапи:
 3.  1.  Подбор по документи.
 4.  2.  Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му по електронна поща. Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван на на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg и на електронната страница на Община град Добрич.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре