Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ЦДГ № 9 „Пчеличка”

П Р О Т О К О Л

 

Днес 23.06.2016г., комисия назначена със заповед № 56 / 20.06.2016г на Директора на ЦДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Веселина  Гешева Желева  – главен учител в  ЦДГ № 9 „Пчеличка”

и членове:

1.Нели Желева – Гл.експерт „ Кадрова политика”

2. Екатерина Митева Енева – ЗАС в ЦДГ № 9 „Пчеличка”

проведе събеседване с кандидата за длъжността помощник възпитател в ЦДГ № 9 „Пчеличка”.

До събеседването за длъжността е допусната:

  1. Калинка Георгиева Йовчева

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе следните три предварително формулирани въпроси / еднакви за всеки от кандидатите/:

  • Какво Ви мотивира да кандидатствате за тази позиция?
  • Какви са основните задължения и отговорности на помощник възпитателя?
  • Под прякото ръководство на кого работи помощник възпитателя?

Всеки член на комисията вписа оценката си по 5- балната скала във формуляри – Приложение № 1 / приложени към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат / Приложение № 2/, веднага след приключване на събеседването.

Комисията предлага на Директора на ЦДГ №9 „ Пчеличка” да сключи трудов договор с класиралия се с 43 точки кандидат Калинка Георгиева Йовчева по чл.67,ал1,т1 във връзка с чл.70,ал.1 от КТ

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C ясно небе
Нагоре