Свободно работно място за длъжността „Механик КПП и шофьор“

ОБЯВЛЕНИЕ

„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

Обявява свободно работно място  за длъжността „Механик КПП и шофьор“

 

1. Минималните изисквания за заеманата длъжност:

1.1.Област на дейност: Контрол на техническото състояние на автобусите преди излизане на път.

1.2.Кратко описание на длъжността: Извършва пред пътен преглед на автобусите и оформя необходимите документи. Контролира излизането на превозните средства по утвърден график. Проверява техническото състояние на автобусите и при констатиране на неизправности оформя заявки за ремонт. Следи за реда в гаража. При необходимост замества водач по линия.

1.3.Изисквана минимална степен на завършено образование – средно.

1.4.Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:  техническа /ДВГ, автотранспорт, селско-стопански машини./

1.5.Години професионален опит: 3 /три/.

1.6.Допълнителни изисквания: умение за работа при стресови ситуации и при високи натоварвания, да не е осъждан  и е психически здрав.

2.Необходими документи за кандидатстване:

2.1.Заявление  /свободна форма/.

2.2.Автобиография.

2.3.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

2.4.Копие от документ за преминат курс за „механик“.

2.5.Копие от валидно свидетелство за управление на МПС за категория „D“.

2.6.Копие от валидно свидетелство за психическа годност за превоз на пътници /категория „D“/.

2.7.Копие от карта за професионална компетентност за превоз на пътници.

3. Място за подаване на документи :

Документите за кандидатстване се подават лично в ЕООД „Автобусен транспорт“ на адрес: гр. Добрич, ул. “Войвода Димитър Калъчлията„ № 8 всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа ,

Лице за контакти : Светла Янева

Телефон за контакти : 0878 42 03 09.

4.Краен срок за подаване на документи : 15.07.2016 г.

5.Етапи

5.1.Подбор на документи

5.2.Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ да осем часов работен ден и със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ЕООД „Автобусен транспорт“ гр. Добрич.

Актуално

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич

19.02.2019

Националният омбудсман Мая Маноловa е на посещение в Добрич по покана на кмета Йордан Йорданов и се включи в обществено обсъждане за избор на местен обществен посредник. В срещата участваха кметът, общински съветници, граждани, които 15...

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4.11° C мъгла
Нагоре