Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ЦДГ № 8 "Бодра смяна"

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Днес, 06.06.2016 година в 15.30 часа Комисия, назначена със заповед №10/01.06.2016 година на Директора на ЦДГ №8 „Бодра смяна“ в състав:

Председател : Надя Степанова Дунева – учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”

и членове:1.Веселинка Стоянова Великова - старши учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”

      2.Борислава Петрова Мартинова – старши учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”;

      3. Катя Петкова Златева – Асистент „Колеж Добрич“;

      4. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ Дирекция „ХД“ при Община град Добрич

Проведе процедурата по допускане на кандидатите за участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ЦДГ №8 „Бодра смяна“.

За участие документи са подадени от Магдалена Матеева Петрова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване и практичeска задача

Магдалена Матеева Петрова.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Събеседването, на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качества на кандидата, ще се проведе на 07.06.2016 год.(вторник) от 9.30 часа в занималнята на група „Детелина“ на ЦДГ №8 „Бодра смяна“.

Актуално

Община Добрич представи резултатите от публичното обсъждане на проекто-бюджет‘2019

18.01.2019

Зам.-кметът „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова представи днес резултатите от проведеното публично обсъждане на проекто-бюджет'2019. Срещата с гражданите бе предварително оповестена, за да могат те да се...

Община Добрич представи резултатите от публичното обсъждане на проекто-бюджет‘2019
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C тъмни облаци
Нагоре