Окончателни резултати от конкурс за длъжността "Инструменталист" в Духов оркестър

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 03.06.2016г. комисия назначена със заповед № 700/02.06.2016 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Стоян Монов – Диригент в  Духов оркестър гр.Добрич

и членове:

1. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”

2. Георги Димитров – Инструменталист в Духов оркестър гр.Добрич

проведе събеседване и практически изпит с кандидата за длъжността ,,Инструменталист” в Духов оркестър гр.Добрич.

До събеседване за длъжността е допуснат :

1. Борислав Драгомиров Капитанов

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, събеседване и практически изпит.

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи трудов договор на основание чл.111 от КТ, и във връзка с чл.67, ал.1,т.1 и чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя, на 4 часов работен ден.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият – за комисията.

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов с грамота и юбилеен медал от Министъра на отбраната

13.11.2018

Главният експерт „Военни паметници“ към Министерството на отбраната Радослав Симеонов връчи днес  грамота и юбилеен медал „100 години Първа световна война“ на кмета на Добрич Йордан Йорданов в рамките на...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов с грамота и юбилеен медал от Министъра на отбраната
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C разсеяна облачност
Нагоре