Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ "Пролет" | Община град Добрич

Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ "Пролет"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 26.05.2016 г. комисия назначена със заповед №28/17.05.2016 година на Кина Драгнева - Директор на ДЯ „Пролет“- град Добрич в състав:

Председател – Кина Драгнева -Директор на ДЯ „ Пролет“- град Добрич;

и членове:

1. Снежанка Алексиева;

2. Павлина Маринова;

3. Величка Андреева

4. Нели Желева

проведе събеседване с кандидата за длъжността медицинска сестра в ДЯ „Пролет“- Теодора Проданова Милева.

 

До събеседването за длъжността е допусната:

 

  1. Теодора Проданова Милева

 

Кандидатът се яви на събеседване.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните пет предварително формулирани въпроси:

  • Какви са вашите силни страни в работата, за която кандидатствате?
  • Каква е организацията на здравеопазната дейност в детската ясла?
  • Кой отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията в групата,спазва правилата за лична хигиена  и хигиенни грижи при отглеждане на децата ?
  • В кой от режимните моменти се дава възможност за изграждане на навици и умения и черти от поведението на децата?
  • Каква е ролята на мед. сестра в играта на децата?

 

След проведеното събеседване комисията реши :

 

  • Предлага на Теодора Проданова Милева сключване на трудов договор на основание чл. 68, ал. 1,т.3 от Кодекса на труда

Настоящият протокол от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август

21.08.2018

През 2018 г. се навършват 130 години от рождението на голямата поетеса, преводач и общественик Дора Габе. Гражданите на Добрич пазят паметта за нея. Много знакови места в града носят нейното име. Тържество по този повод организират...

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август
ВИЖ ДОБРИЧ
25° C ясно небе
Нагоре