Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Чистач/хигиенист" в ОП "Общински пазари"

Днес, 04.04.2016 г. в 13,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 394/04.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Инж. Георги Кирилов – Директор на ОП „Общински пазари“

и членове:

1. Гергана Гудева – Експерт в Дейност „ДДВС“, Юрист  

2. Радослав Овчаров –  Инспектор в ОП „Общински пазари”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Чистач/хигиенист” в ОП „Общински пазари” град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

 

Мария Стоянова Миланова

Неджибе Ахмед Вели

Фериян Себайдин Раин

Амдюне Исмаил Садулова

Магдалена Миткова Костадинова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Мария Стоянова Миланова

Неджибе Ахмед Вели

Амдюне Исмаил Садулова

Магдалена Миткова Костадинова

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

Фериян Себайдин Раин – липсва на документи, удостоверяващи придобитото образование

Допуснатите кандидати ще се информират за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 05.04.2016 г. / вторник/ по график, в сградата на ОП „Общински пазари“ – на адрес: град Добрич , ул. „Генерал Киселов“ №1, ет.4, стая 408, в кабинета на Директора на ОП „Общински пазари“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

            Членове на комисията:

  1. Председател: Инж. Георги Кирилов
  2. Член: Гергана Гудева
  3. Член: Радослав Овчаров

Актуално

Община Добрич представи резултатите от публичното обсъждане на проекто-бюджет‘2019

18.01.2019

Зам.-кметът „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова представи днес резултатите от проведеното публично обсъждане на проекто-бюджет'2019. Срещата с гражданите бе предварително оповестена, за да могат те да се...

Община Добрич представи резултатите от публичното обсъждане на проекто-бюджет‘2019
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C тъмни облаци
Нагоре