Протокол от събеседване за длъжността "Организатор дейности" | Община град Добрич

Протокол от събеседване за длъжността "Организатор дейности"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 07.03.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 259 / 02.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Калина Господинова Георгиева – Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Галина Миткова Тодорова – Началник отдел Канцелария и Административно обслужване в Община град Добрич

2. Георги Тодоров Ковачев  – Старши експерт в Дирекция МДТ

3. Светлин Стойков Георгиев –  Директор на ОП Обреден дом,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТИ в ОП Обреден дом град Добрич.

 

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

Татяна Стефкова Господинова

Ирена Иванова Стоянова

Десислава Христова Първанова

Върбина Стефанова Господинова

Димитрина Русева Димитрова

Антония Недкова Михайлова

Димитричка Петрова Димитрова

Косена Димитрова Костова

Димитрина Николова Костова

Лидия Радославова Димитрова

 

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

До събеседване не се явиха:

 1. Татяна Стефкова Господинова
 2. Десислава Христова Първанова
 3. Лидия Радославова Димитрова

 

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.  Максималният брой точки е 100.

 

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Ирена  Иванова Стоянова – 92 т.
 2. Върбина Стефанова Господинова – 92 т.
 3. Антония Недкова Михайлова – 92 т.
 4. Димитрина Русева Димитрова – 86 т.
 5. Косена Димитрова Костова – 78 т.
 6. Димитрина Николова Костова – 62 т.
 7. Димитричка Петрова Димитрова – 60т.

 

Предвид, обстоятелството, че трима от класираните кандидати имат равен брой

точки, комисията реши да проведе допълнително събеседване с всеки от тях, а именно прослушване на предварително зададен текст в залата за бракосъчетания при ОП Обреден дом.

           Допълнителното събеседване ще се проведе на 08.03.2016 г. от 11.00 часа в сградата на ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на

Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. България № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           Членове на комисията:

 1. Председател: Калина Георгиева
 2. Член: Галина Миткова
 3. Член: Георги Ковачев
 4. Член: Светлин Георгиев

Актуално

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август

21.08.2018

През 2018 г. се навършват 130 години от рождението на голямата поетеса, преводач и общественик Дора Габе. Гражданите на Добрич пазят паметта за нея. Много знакови места в града носят нейното име. Тържество по този повод организират...

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август
ВИЖ ДОБРИЧ
25° C ясно небе
Нагоре