Свободни терени, сгради и строителни петна за учредяване право на строеж

ОБЩИНСКИ МЕСТА/УПИ/ И ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ
 /кв. м./

1

УПИ І, кв. 120 по плана на ЦГЧ, ул. "Д-р Ив. Пенаков", №6

жилищно строителство

72624.625.83

469

2

УПИ V, кв. 36 по плана на ЦГЧ, ул. "Иван Вазов", №8 (ПУЦ)

обществено и делово обслужване

72624.623.4508 72624.623.4549

761

3

УПИ V-3726, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. "Хан Омуртаг", №17

жилищно строителство

72624.622.3726

291

4

УПИ II-3723, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. "Хан Омуртаг", №25

жилищно строителство

72624.622.3723

243

5

УПИ XI, кв. 738 по плана на жк ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368

6

УПИ ІV, кв. 706 по плана на жк ”Добротица”, (северно от бл. 29)

жилищно строителство и делово обслужване

72624.621.337

4698

7

УПИ I, кв. 721 по плана на жк ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.274

5687

9

УПИ І, кв. 720 по плана на  жк ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359

10

УПИ І, кв. 727 по плана на  жк ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5919

11

УПИ I, кв. 729 по плана на жк ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.269

6556

13

УПИ II, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, южно
от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1556

14

УПИ VI, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, срещу
СОУ "Дора Габе"

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2755

15

УПИ VIII, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1547

16

УПИ V, кв. 5 по плана на жк ”Дружба”, между
бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1934

17

УПИ XX, кв. 31 по плана на жк ”Балик- Йовково" - юг, ул. "Самарско знаме" № 29

обществено обслужване

72624.619.578

234

18

УПИ V, кв. 67 по плана на жк ”Балик Йовково" - юг, Модерна махала

търговия и услуги

72624.619.459

2073

19

УПИ І, кв. 66,

 жк ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6834

20

УПИ II, кв. 40 по плана на жк ”Балик - Йовково” - юг, ул. "Христо Ботев"

обществено обслужване

72624.619.430

3982

21

УПИ XXX, кв. 45 по плана на жк ”Балик- Йовково- юг”

жилищно застрояване

72624.619.425

429

22

УПИ II, кв. 43 по плана на жк ”Балик- Йовково" - юг, източно от бл. 54

търговия и услуги

72624.619.261

232

23

УПИ VI, кв. 10 по плана на жк ”Балик- Йовково" - север, ул. "Боряна"

обществено обслужване

72624.618.295

490

24

УПИ ХХХVІІІ, кв. 20 по плана на жк „Балик-Йовково" - север, ул. "Теменуга"

жилищно строителство

72624.618.291

353

25

УПИ ІV в кв. 20 на жк „Балик-Йовково" - север, срещу №10 на ул. "Ружа"

жилищно строителство

72624.618.289

205

26

УПИ I, кв. 23 по плана на жк ”Балик - Йовково" - север, ул. "Емона" и
ул. "Теменуга"

търговия и услуги

72624.618.266

883

28

УПИ XXVII, кв. 572 по плана на жк ”Русия 2”, зап. от "Лидл", ул. "Суха река"

спортен комплекс

72624.615.9059

2808

29

УПИ XXVI, кв. 572 по плана на жк ”Русия 2”, източно от № 47 на
ул. "Вардар"

обществено обслужване и трафопост

72624.615.9058

710

30

"УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1”, ул. ""Осъм"", южно от № 1А"

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412

31

"УПИ VІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1”, ул. ""Осъм"", южно от № 1А"

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400

32

УПИ II, кв. 664 по плана на жк ”Русия 1”, ул. "Осъм" срещу № 4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394

33

"УПИ I, кв. 664 по плана нажк ”Русия 1”, ул. ""Тунджа"" срещу № 31"

обществено обслужване

72624.614.2655

400

34

УПИ VII, кв. 748 по плана на жк ”Изгрев”,

ул. "Купен", №17

жилищно строителство

72624.613.963

288

35

УПИ X, кв. 746 по плана на жк ”Изгрев”, ул. "Купен", №20Б

жилищно строителство

72624.613.959

251

36

УПИ XVI, кв. 741 по плана на жк „Изгрев”, ул. "Роза", №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221

37

УПИ XVI, кв. 746 по плана на жк "Изгрев", ул. "Купен", № 28

жилищно строителство

72624.613.538

216

38

УПИ ХХ, кв. 742 по плана на жк „Изгрев“,
ул. "Ружа" №36

жилищно строителство

72624.613.1015

204

39

УПИ ХХІ, кв. 742 –

ж.к. „Изгрев“, ул. "Ружа" №38

жилищно строителство

72624.613.1014 

277

40

УПИ І, кв. 742 по плана на жк „Изгрев“,

 ул. "Роза" №27

жилищно строителство

72624.613.1013

248

41

УПИ III, кв. 745 по плана на жк ”Изгрев”, ул. "Купен"

жилищно строителство

72624.613.1006

350

42

УПИ V, кв. 724 по плана на жк ”Изгрев”,
ул. "Купен"

жилищно строителство

72624.613.1005

301

43

УПИ I-240, 241, кв. 1504 по плана на жк ”Иглика”, ул. "Надежда", №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1544

44

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на ПЗ ”Север”, бул."25- ти септември"

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495

45

УПИ ХІІ, кв. 1125 по плана на жк „Север 1, 2”, ул. "Плиска", западно от №1

обществено и делово обслужване

72624.609.1888

54

46

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. "Хайдут Пейо", №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237

47

УПИ XVIII-1811, кв. 1115 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. "Климент Охридски"  №22

жилищно строителство

72624.609.1811

145

48

УПИ XII-1415, кв. 1120 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. "Асен Златаров", №39

жилищно строителство

72624.609.1415

235

49

УПИ Х, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. "Индже войвода", №23

жилищно строителство

72624.609.1155

296

50

УПИ ІХ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. "Индже войвода", №25

жилищно строителство

72624.609.1154

451

51

УПИ VІІІ, кв. 1247по плана на жк „Север 1, 2“, ул. "Индже войвода" №27

жилищно строителство

72624.609.1153

343

52

УПИ VІІ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. "Индже войвода" №27

жилищно строителство

72624.609.1152

336

53

УПИ VІ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. "Индже войвода" №25

жилищно строителство

72624.609.1151

391

54

УПИ V, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“,
 ул. "Индже войвода" №23

жилищно строителство

72624.609.1150

376

55

УПИ ІV, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. "Вида Димитрова", №52

жилищно строителство

72624.609.1149

394

56

УПИ ІІІ, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. "Вида Димитрова", №52

жилищно строителство

72624.609.1148

471

57

УПИ VІІ, кв. 1101 по плана на жк „Север 1, 2”, бул."Русия" № 83

жилищно строителство

72624.609.1159 72624.609.1160

251

59

УПИ III, кв. 1297 по плана на жк ”Север 1, 2”, ул. "Баба Тонка", №49а

жилищно строителство

72624.606.550

666

60

УПИ ХІ-505, кв. 1247 по плана на жк „Север 1, 2”, ул. "Индже войвода" №21

жилищно строителство

72624.606.505

346

61

УПИ Х, кв. 328 по плана на „Бизнес зона”, ул. "Св. П. Атанасов"

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3985

62

УПИ ІХ, кв. 328 по плана на „Бизнес зона”,
ул. "Св. П.Атанасов"

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3637

63

УПИ XIX, кв. 22 по плана на жк ”Запад”, ул. "Железничарска",
срещу №22

жилищно строителство

72624.604.1017

471

64

УПИ XVIII, кв.22 по плана на жк ”Запад”, ул. "Железничарска", срещу №22

жилищно строителство

72624.604.1016

382

65

УПИ V, кв.25 по плана на ж.к.”Запад”, ул."Хан Тервел" срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1200

66

УПИ I, кв. 25 по плана на жк ”Запад”, ул. "Хан Тервел"

жилищно строителство

72624.604.1013

1782

67

УПИ VIII, кв. 4 по плана на жк ”Запад”, ул. "Св.П.Атанасов",
западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251

68

УПИ I, кв. 4 по плана на жк ”Запад”, ул. "Катюша", западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336

69

УПИ ХІІІ, кв. 957 по плана на жк „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1865

70

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по плана на жк „Рилци”, ул. "Сирма войвода"№47А

жилищно строителство

72624.602.661

870

71

УПИ ІІ, кв. 961 по плана на жк ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

667

72

УПИ І, кв. 961 по плана на жк ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726

73

Апартамент № 23 със
застроена площ 144.75кв.м., ул. „Методи Кусевич“ № 4,
 ет. 8 , ведно с избено пом. № 25 с площ  5.36 кв. м.

апартамент

72624.622.5564.1.23

144.75

75

УПИ ІІ, кв.320 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

11079.16

76

УПИ ІV, кв.320 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

12429.31

77

УПИ І, кв.321 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

обществ. и делово обсл.

Бивша Казарма

3825.45

78

УПИ ІІ, кв.321 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

за озел., спорт и атракции

Бивша Казарма

12793.66

79

УПИ ІІІ, кв.321 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

ОДО и озел.

Бивша Казарма

9239.09

80

УПИ ІІ, кв.322 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

9980.96

81

УПИ ІІІ, кв.322 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

4840.29

82

УПИ І, кв.323 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

18019.92

83

УПИ І, кв.324 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

17552.74

84

УПИ І, кв.325 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

21826.74

85

УПИ І, кв.326 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

15886.80

86

УПИ І, кв.327 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

20216.55

87

УПИ І, кв.328 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

обществ. и делово обсл.

Бивша Казарма

1975.94

88

УПИ ІV, кв.328 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

обществ. и делово обсл.

Бивша Казарма

2984.77

89

УПИ VІІ, кв.328 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

обществ. и делово обсл.

Бивша Казарма

6359.09

90

УПИ І, кв.329 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

18799.42

91

УПИ І, кв.330 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

16360.14

92

УПИ І, кв.331 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

20815.75

93

УПИ І, кв.334 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

16657.39

94

УПИ І, кв.335 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

25176.36

95

УПИ ІІ, кв.336 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

5004.34

96

УПИ ІV, кв.336 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

произв. и складова дейност

Бивша Казарма

4843.72

97

УПИ V, кв.336 по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона"

обществ. и делово обсл.

Бивша Казарма

10672.33

 

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ
  (кв. м)

1

УПИ VІІІ, кв. 32 по плана на жк „Балик-Йовково" - юг,  до бл.46 на ул."Боряна"

за гаражи

72624.619.73

2556

2

УПИ ІV, кв. 35 по плана на жк „Балик-Йовково" - юг,
до бл.59, Ж.К."Балик"

за гаражи

72624.619.474

5194

3

УПИ ІІІ, кв.13 по плана на жк ”Балик- Йовково" - север, южно от бл.4 на
ул."Оп. Д. Ковачев"

за гаражи

72624.618.246

1162

4

УПИ XI, кв. 572 по плана на жк ”Русия 2” по ул."Любомир Бобевски" до бл.59 на Ж.К."Дружба"

за гаражи

72624.615.7631

3163

5

УПИ XI-25, кв. 305 по плана на част от "Северна индустриална зона", бул. "25-ти септември" и ул. "Войвода Д. Калъчлията"

за жилищно строителство

72624.611.25

4485

 

Актуално

Органов концерт в Добрич

19.01.2018

На 23 януари 2018 год. в град Добрич ще се състоят две интересни събития. Техни организатори са Научноинформационен център „Българска енциклопедия" - БАН, Висше училище по мениджмънт, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870...

Органов концерт в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C слаб дъжд
Нагоре