Изтичат сроковете за заплащане на местните данъци и такси | Община град Добрич

Изтичат сроковете за заплащане на местните данъци и такси

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че :

 

1.  На 01 февруари 2016 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2016 г. :

•          са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2016 г.

•          могат да платят първа вноска за патентен данък за 2016 г.;

•          имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2016 г. с 5 на сто отстъпка.

2.         На 01 февруари 2016 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2016 г.

3.         На 31 март 2016 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2016г.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

              IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644

              банков код - SOMBBGSF

            “ Общинска банка ” АД – Добрич

  • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

код за вид плащане – патентен данък                              -  44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче       -  44 80 13

 

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич, на адрес ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.  

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Актуално

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август

21.08.2018

През 2018 г. се навършват 130 години от рождението на голямата поетеса, преводач и общественик Дора Габе. Гражданите на Добрич пазят паметта за нея. Много знакови места в града носят нейното име. Тържество по този повод организират...

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август
ВИЖ ДОБРИЧ
27° C ясно небе
Нагоре