Заповеди на Кмета 2016 г.

Заповед 1626/29.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно забрана за използването на увеселителни фойерверки и пиратки и други пиротехнически средства в жилищни сгради и на открити места без съгласуване на действията с "Контрол на общоопасните средства" към Първо районно управление на полицията град Добрич.

 

Заповед 1610/23.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно изменение на Заповед 1379/11.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич във връзка с удължаване срока на Коледния Базар 2016 до 02.01.2017 г. включително.

 

Заповед 1533/06.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Нисан", без рег. номер, собственик неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство в жк "Добротица" пред бл. №35, вх.А.

 

Заповед 1532/06.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Форд Ескорт" без рег. номер, собственик неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство в жк "Добротица" пред бл. №35, вх.А.

 

Заповед 1496/30.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно затваряне на движението на автомобили поради авария на едното платно в направление бул."Русия" към бул."3-ти март"  за времето от 8.00 до 20.00 часа на 30.11.2016 г.

 

Заповед 1489/29.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждане на открит конкурс на тема "Проект за туристически слоган на град Добрич" и утвърждаване на конкурсната програма за провеждане на конкурса.

 

Заповед 1441/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  "ЕЛ-СИ-М" ООД
 

Заповед 1440/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на ЗК "Възраждане"
 

Заповед 1439/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Иван Колев Тодоров
 

Заповед 1438/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Красимира Иванова Николова
 

Заповед 1437/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Радко Димитров Радев
 

Заповед 1436/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на ЕТ "Недко Митев"
 

Заповед 1435/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Тошко Колев Тодоров
 

Заповед 1434/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Красимира Иванова Николова
 

Заповед 1433/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Примагро-Иван Златев ЕООД
 

Заповед 1432/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  Ненка Митева Божилова
 

Заповед 1431/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  ЗКПУ "Успех"
 

Заповед 1430/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  "СТИВ-98" ООД 
 

Заповед 1429/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на ЕТ "Калина - Костадин Радев"
 

Заповед 1428/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Искра Живкова Божилова
 

Заповед 1427/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на "Искра 2003" ЕООД с управител Митю Станчев
 

Заповед 1379/11.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно организиране на Коледен базар 2016 и Регламент за участие.
 

Заповед 1342/03.11.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно утвърждаване номерацията на образуваните избирателни секции в МБАЛ - Добрич АД, в Дом за стари хора и в Следствени арести за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 06 ноември 2016г.
 

Заповед 1334/03.11.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел" с рег. № ТХ 7847 РХ, цвят черен, собственик - "Перфект" ООД, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добруджа" №19.
 

Заповед №1303/31.10.2016 г., относно забрана за продажбата и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 07.00 до 24.00 часа на 6  ноември 2016г. във връзка с изборите за Президент/Вицепрезидент и Референдум 2016.
 

Заповед №1292/31.10.2016 г., относно определяне границите на територията на Община град Добрич, в които е организирано събиране и извозване на битовите отпадъци, условно разделена на четири района с посочените граници.                                                                                Схема на районирането.
 

Заповед №1271/25.10.16 г., относно провеждане на открит конкурс на тема: "Проект за туристически слоган на град Добрич".
 

Заповед №1253/23.10.2016 г., относно образуване на една или две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 
 

Заповед №1251/21.10.2016 г., относно заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на Стоян Димитров Михайлов и Катя Дончева Колева
 

Заповед №1242/20.10.2016 г., относно заличаване на адресната регистрация на Георги Ангелов Георгиев с адрес град Добрич, жк Добротица бл.22 вх.В ап.1.
 

Заповед №1241/20.10.2016 г., относно заличаване на адресната регистрация на Трифон Маринов Банев с адрес град Добрич, ул.Гривица №30Б и Геновева Неделчева Димитрова с адрес град Добрич, ул.Гривица №30.
 

Заповед №1181/10.10.2016 г. относно подготовката за работа при зимни условия
 

Заповед № 1162/04.10.2016 г. относно определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президент  и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителни и агитационни материали в кампанията за национален референдум на  06 ноември 2016 г. 
 

Заповед №1161/04.10.2016 г. относно заличаване на адресната регистрация на Божанка Русева Йорданова и Недялка Желева Димитрова с адрес Ж.К. Дружба 40 ет.2 ап. 8 от 13.01.2000г.; Ж.К.  Дружба 21 вх. З ет. 6 ап. 21 от 25.03.2005г. и Ж.К. Дружба 65 вх. А ет. 2 ап. 3 от 22.11.2007г. град Добрич
 

Заповед №1160/04.10.2016 г.относно заличаване на адресната регистрация на Тодор Кузманов Ангелов с адрес Ж.К. "Строител" 1 вх. Г ет. 3 ап. 6 град Добрич
 

Заповед №1159/04.10.2016 г.относно заличаване на адресната регистрация на Драгомир Ванков Петров с адрес пл. "Свобода" 2 вх. А ет. 5 ап. 12 град Добрич
 

Заповед №1136/28.09.2016 г. относно заличаване на адресната регистрация на Петя Желязкова Дянкова с адрес ул.Княз Александър Батенберг №43 гр.Добрич
 

Заповед №1123/19.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателните списъци по избирателни секции за произвеждането на Изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и избирателните списъци за произвеждане на Национален референдум на 06 ноември 2016 г.
 

Заповед №1104/14.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно образуването на  126 избирателни секции  на територията на Община град Добрич, необходими за произвеждане на Изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Национален референдум на 06 ноември 2016 г.
 

Заповед №1097/13.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно медицинското обслужване в детските заведения и училищата на територията на Община град Добрич, организирано от 15.09.2016 г.
 

Заповед № 1093/13.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, във връзка с провеждането на празничните общински мероприятия по случай 25 септември - Ден на Добрич - организиране на изложение на художествените, приложни занаяти и изкуства - пл. "Свобода", за периода от 25 до 26.09.2016г. включително
 

Заповед № 995/11.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, във връзка с провеждането на военноисторическата реконструкция за отбелязване на 100 години Добричка епопея да се организира търговска дейност с пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки  на мястото на провеждане на общинското мероприятие – Старите казарми за периода от 27 до 28 август 2016 г.
 

Заповед 828/30.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич относно обявяване на класацията на участниците в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински места и обекти организиран от ОП "Общински пазари".
 

Заповед 801/24.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Крайслер Плимут Вояджер" с рег. №-С 26 43 КХ, цвят -сив, собственик -Стоян Костадинов Владков, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добруджа" №25.
 

Заповед 787/23.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел Корса" с рег. №-ТХ 5512ХС, цвят бял, собственик- Радостина Ангелова Стойчева, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. "Полк. Дрангов" №4.
 

Заповед 786/23.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Тико" с рег. №-DTK 23821, цвят син, собственик -неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добричка епопея" №6-А.
 

Заповед 750/14.06.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждането на търговска дейност със сезонни стоки през 2016 г.
 

Заповед 736/13.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел Фронтера" с рег-№ ТХ 15 08 ТХ,собственост на Елеонора Николаева Костадинова, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул."Георги Кирков" 44.
 

Заповед 668/30.05.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "БМВ" с рег. №-няма, цвят черен, собственик -неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. "Хр. Смирненски" №15.
 

Заповед 659/27.05.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждане на тренировка и задействане на сиренна система със сигнал "Въздушна опасност" на 02.06.2016г. от 12.00 до 12.02 часа.

 

Заповед №597/13.05.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно организирането на търговска дейност с балони и знамена по бул. 25-ти септември за периода от 20 до 25 май 2016 г. 

 

Заповед №524/26.04.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Мерцедес" с рег. №-няма, цвят жълт, собственик -неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добричка епопея" 25

 

Заповед №457/14.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през пожароопасния сезон за 2016г. за периода 11.04.2016г. -31.12.2016г.  във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щети от тях.

 

Заповед №456/14.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се определя пожароопасен сезон в горските масиви  на Община град Добрич за времето от 11.04.2016г.  до 31.10.2016г. и въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през сезона.

 

Заповед №413/07.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда организирането на базар "Великден" на площад "Свобода" за периода от 15.04.2016г. до 02.05.2016г. включително.

 

Заповед №410/06.04.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Фиат" с рег. № ТХ65 44 Т в жк "Дружба", до блок №11, собственик Красимир Димитров Русев.

 

Заповед №367/28.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Форд" с рег. №-ВТ9942ВС по ул. "Кирил и Методий" №26 собственик - Невен Илиев Антимов.

 

Заповед №349/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Рено" с рег. №-ТХ 68 50 НХ по бул. "Трети март" №12 собственик -Валентин Енчев Белчев.

 

Заповед №350/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Пежо" с рег. №-ТХ 3448 АХ, по бул. "Трети март" №12,собственик -Пламен Атанасов Петков.

 

Заповед №351/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка  "Ауди", с рег. №-ТХ 99 10 КХ, по бул. "Трети март" №14, собственик -Георги Стоев Георгиев.

 

Заповед №352/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Лада", с рег. №-ТХ 24 47 АХ,  по бул. "Трети март" №12 собственик -Първан Христов Ангелов.

 

Заповед №353/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка  "Мазда", с рег. №-ТХ 84 55 ХА, по бул. "Трети март" №12 собственик -Евгени Петков Пашов.

 

Заповед 280/08.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка Форд "Мондео" с рег.№ ТХ 6531 НХ по бул. Трети март 40, собственост на Станил Костадинов Лазаров.

 

Заповед 279/08.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка Ауди с рег.№ няма по ул. Сан Стефано 8, собственик - неизвестен.

 

Заповед 278/08.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка Крайслер с рег.№ ТХ 2361 ХА по бул. Трети март 4, собственост на Милица Владимирова Демирева.

 

Заповед 176/17.02.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно организиране на базар "8 март 2016" и регламент за участие.

 

Заповед 110/02.02.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждане на базар Мартеници 2016; Регламент; Чертеж на търговското съоръжение;

 

Заповед 65/26.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно забрана за цепенето на дърва за огрев да се извършва в жилищни помещения, тавани, тераси и общи части на сградите в режим на етажна собственост както и забрана изхвърлянето на пепел, сгурия и горящи отпадъци в съдовете за битови отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

 

Заповед 61/25.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно забрана за тютюнопушенето в закритите обществени места - сгради публична и частна общинска собственост, както и на определени открити обществени места на територията на Община град Добрич.

 

Заповед 50/19.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предотвратяване и недопускане на инциденти от ледени блокове и висулки на имоти на територията на Община град Добрич

 

Заповед 39/18.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно създалата се усложнена метеорологична обстановка и необходимост всички граждани да проявят отговорност и активност за почистване на прилежащите им площи и преместят автомобилите за да може да се почисти от служителите на .А.С.А. България ЕООД.

 

Заповед 38/18.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно обявяване на дните 18,19 и 20 януари 2016 г. за неучебни за всички училища на територията на град Добрич.

 

Заповед 37/15.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС марка Мазда с рег.№ ТХ 7565 ХВ по ул.Г.Кирков до парокотелно.

 

Заповед 36/15.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС марка Пежо 405 с рег.№ ТХ 3414 РХ по ул.Вардар 1 вх.Г.

 

Заповед 35/15.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС марка форд с рег.№ ТХ 4454 ВХ по ул.Цар Петър №2.

Актуално

Празничен концерт на Студио „Сарандев“ за 24 май

25.05.2018

Певците на Младежки център - Добрич, поп изпълнителите от Студио „Сарандев“ с вокален педагог Елена Карабельова, подариха на добричлии празничен концерт по повод 24 май. Събитието, организирано от Община град Добрич, се състоя от...

Празничен концерт на Студио „Сарандев“ за 24 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18° C ясно небе
Нагоре