Окончателни резултати от събеседване за "готвач" в ДСП

Днес 27.01.2020г. комисия назначена със Заповед №3/27.01.2020г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

     Председател:

Кръстинка Драганова Димитрова – готвач в Домашен социален патронаж      и     членове:

 1. Красимира Кирова – Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

 2. Снежана Йорданова Николова – готвач в Домашен социален патронаж,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Готвач в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Величка Костадинова Стоянова

Галина Недкова Василева

Димитринка Михаилова Петкова

Валентин Георгиев Вълков

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се явиха:

Валентин Георгиев Вълков

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

Галина Недкова Василева – 71 т.

Димитринка Михаилова Петкова – 60 т.

Величка Костадинова Стоянова – 46 т.

 

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Галина Недкова Василева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
3.88° C разкъсана облачност
Нагоре