Допуснати до събеседване за длъжността "танцьор" в ПФА "Добруджа"

Днес, 22.01.2020г. комисия назначена със заповед № 135 /21.01.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Стоян Господинов – Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич

и членове:

1.Фатма Капитанова – Юрисконсулт в дирекция ,,Хуманитарни дейности“ гр.Добрич

2. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в практически изпит и събеседване за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич.

За участие документи са подадени от:

Виолета Йовчева Йовева

Ваня Янакиева Донева

Мария Павлинова Димитрова

 

Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следните кандидати:

Виолета Йовчева Йовева

Ваня Янакиева Донева

Мария Павлинова Димитрова

 

Практическият изпит и събеседването ще се проведат на 23.01.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”гр.Добрич.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
3.07° C разкъсана облачност
Нагоре