Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №26 "Звънче"

Днес, 13.01.2020г. комисия, назначена със Заповед №99 /10.01.2020 г. на Директора на ДГ №26 „Звънче” в състав:

Председател: Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител при ДГ№”Звънче”

и членове:

1. Светлана Матеева Копаранова – Старши  учител в ДГ №26 ”Звънче”

2. Снежа Вачева – главен експерт "Предучилищно образование"

проведе работно заседание за проверка по документи за допускане на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „учител” в  ДГ №26 „Звънче“.

За участие документи са подадени от :

Грациела Андреева Георгиева – вх. № 01

Радка Андреева Иванова - вх. № 02

Филка Събева Крумова - вх. № 03

Деница Стефанова Димитрова - вх. № 04

Андрияна Живкова Андреева - вх. № 05

Димитрина Йорданова Казакова- вх. № 06

Цветелина Анастасова Ставрева - вх. № 07

Диана Георгиева Карагеоргиева - вх. № 08

Павлинка Стефанова Иванова- вх. № 09

Силвия Атанасова Иванова - вх. № 10

Рефие Бейсим Исмаил - вх. № 11

След като разгледа депозираните документи  и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика , комисията реши да допусне до събеседване въз основа на подадените документи следните кандидати:

Грациела Андреева Георгиева – вх. № 01

Радка Андреева Иванова - вх. № 02

Филка Събева Крумова - вх. № 03

Андрияна Живкова Андреева - вх. № 05

Димитрина Йорданова Казакова- вх. № 06

Диана Георгиева Карагеоргиева - вх. № 08

Павлинка Стефанова Иванова- вх. № 09

Силвия Атанасова Иванова - вх. № 10

 

Комисията констатира, че на изискванията от Обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина” в ДГ № 26 „Звънче” не отговарят 3 броя комплекти документи и реши да не допусне до събеседване следните кандидати, т.к. не отговарят на критериите за завършено образование:

1. Деница Стефанова Димитрова - вх. № 04

2. Цветелина Анастасова Ставрева - вх. № 07

3. Рефие Бейсим Исмаил - вх. № 11

Събеседването ще се проведе на 14.01.2020 г. в детската градина от 8.30. ч.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
3.9° C ясно небе
Нагоре