Обявление № 70-00-1110/09.01.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1110

град  Добрич 09.01.2020г.

 

Община  град Добрич на основание  чл.129 ал.1 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ)  съобщава, че  с Решение  №  3-10  от  20.12.2019 г. на  Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:

·        Сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (за „ПСД”) в землището на град Добрич;

·        Кабелна линия 20 kV, проектирана в ПИ 72624.36.8 (за летище, аерогара) и ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (за „ПСД”) в землището на град Добрич;

·        Присъединителен газопровод, проектиран в ПИ 72624.77.1 (за съоръжение за газопровод), ПИ 72624.212.70 (за движение и транспорт) и ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (за „ПСД”)   в землището на град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

 

Арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПП-ел.

ПП-ВиК

ПП-газ

обявлението е публикувано на 09.01.2020г.

Прикачени файлове

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.71° C тъмни облаци
Нагоре