Окончателни резултати от събеседване за счетоводител в ДГ №32

Днес, 04.12.2019 година, Комисия назначена със заповед №100/28.11.2019 г. на Директора на ДГ №32 “Зорница” в състав:

Председател:

Миглена Великова – старши учител  в ДГ № 32 „Зорница”

и членове:

1. Севдалина Владимирова – старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

2. Нели Желева – гл. експерт „Кадрова  политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

3. Галя Милкова – счетоводител

4. Тонка Гочева – ЗАС

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Счетоводител”.

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

До събеседването за длъжността бяха допуснати:

1. Десислава Илиева Зидарова

2. Жана Атанасова Димитрова

3. Красимира Михайлова Михайлова

4. Маргарита Иванова Димитрова

5. Севдалина Михайлова Минова-Михайлова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

 Кандидатите бяха оценени както следва:

1. Красимира Михайлова Михайлова – 111 точки

2. Маргарита Иванова Димитрова – 105 точки

3. Севдалина Михайлова Минова-Михайлова – 101точки

4. Десислава Илиева Зидарова – 60 точки

5. Жана Атанасова Димитрова – 42 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класирания кандидат на първо място Красимира Михайлова Михайлова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ и уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
9.44° C ясно небе
Нагоре