Обявление за длъжността „Детегледачка” в Детска ясла №4- ул. „Вардар” 54

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ обявява свободно работно място за длъжността „детегледачка” в Детска ясла №4-  ул. „Вардар” 54

 

  1. 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

           1.1. Област на дейност: Здравеопазване

           1.2. Цел на длъжността – подпомагане на семейства при отглеждане и възпитание на деца от 1 до 3 годишна възраст.

           1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно

           1.4. Изискване за длъжността: Средно общооброзователен ценз

           1.5. Допълнителни изисквания - инициативност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.

 

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

           2.1. Заявление за участие (свободна форма);

           2.2. Копие от документи за придобито средно образование;

            2.3.  Автобиография;

 

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла №4  „Щастливо детство” – гр. Добрич,  ул. „Вардар”  № 54,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа

Телефон за контакти: 058 / 602 989; 0895 52 84 27

 

4. Краен срок за подаване на документите - 24.10.2019г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
7.68° C тъмни облаци
Нагоре