Окончателни резултати от събеседване за "огняр" в ДГ №27

Днес, 30.09.2019 г. комисия назначена със заповед  № 11 /27.09.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Виолета Господинова Димитрова  – ЗАС в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1.Мими Павлова Илиева - старши учител в ДГ № 27 „Славейче”

2.Светла Колева – помощник възпитател в ДГ № 27  „Славейче”

3. Нели Желева – главен експерт  „Кадрова политика“ в Община гр. Добрич

проведе събеседване с кандидата  за длъжността огняр в ДГ № 27 „Славейче”

 

До събеседването за длъжността е допуснат:

Едуард Петров Николов

Кандидатът се яви на събеседване.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на  кандидатът се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Общата оценка на комисията от събеседването е:

Едуард Петров Николов – 88 точки

 

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Едуард Петров Николов.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.99° C разкъсана облачност
Нагоре