Обявление за длъжността "Огняр" в ДГ № 27 „Славейче"

Изх. № 3/17.09.2019 г.                                                            

ДГ № 27 „Славейче” обявява свободно работно място за длъжността огняр в детска градина.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1. Област на дейност: обслужване на отоплителната система в ДГ 27 „Славейче”

        1.2. Цел на длъжността: осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система  и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.    

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

        1.4. Години професионален опит: - професионалния опит по специалността се счита за предимство

        1.5. Изисквания за длъжността: документ за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли под високо налягане и газови съоръжения.

 2. Необходимите документи за кандидатстване:

        2.1. Заявление за участие (свободна форма);

        2.2. Копие от документи: диплом за завършено средно образование, придобита професионална квалификация, правоспособност;

        2.3. Автобиография;

        2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителната квалификация.

 3. Място за подаване на документите:

  Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:00 часа

  Лица за контакти: Виолета Господинова  – Телефон за контакти, 058/602 481

  Виолета Божилова - 0884 311 415

 4.  Срок за подаване на документите: до 24.09.2019 г. включително до 12.00 ч.
 5. Етапи на подбора:

       5.1. Подбор по документи.

       5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

  С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

  Кандидатите е задължително да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

   

   

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.99° C разкъсана облачност
Нагоре