Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №23

Днес, 23. 08.2019 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 349/ 20.08.2019 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Антоанета Атанасова - старши учител, детска градина

 

и членове:

1.Калинка Великова- старши учител, детска градина;

      2. Нели Желева – Гл. експерт „ Кадрова политика“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”.

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

Радка Андреева Иванова;

Деница Христомирова Димова;

Яница Йончева Ангелова;

Миглена Петрова Иванова;

Христина Ивелинова Близнакова;

Силвия Атанасова  Иванова;

Таня Йорданова Милчева;

Деница Минчева Атанасова ;

Нежля Сами Ибрям;

Филка Събева Крумова;

Милена Иванова Иванова;

Диана Георгиева Карагеоргиева;

Венета Веселинова Атанасова;

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1. Радка Андреева Иванова;

2. Деница Христомирова Димова ;

3. Яница Йончева Ангелова;

4. Миглена Петрова Иванова;

5. Христина Ивелинова Близнакова ;

6. Таня Йорданова Милчева;

 

7.Деница Минчева Атанасова;

 

8. Филка Събева Крумова;

 

9. Диана Георгиева Карагеоргиева;

 

10. Венета Веселинова Атанасова;

 

Недопуснати кандидати:

     1.Силвия Атанасова  Иванова - не е представено  копие на документ, удостоверяващ продължителността  и областта на професионален опит.

 

2. Нежля Сами Ибрям - не е представено  копие на документ, удостоверяващ специалност - Предучилищна педагогика - с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация „детски учител „.

 

3. Милена Иванова Иванова - не е представено  копие на документ, удостоверяващ специалност - Предучилищна педагогика - с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация „детски учител“.

 

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 27.08.2019 г. от 13.30 ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

8 април - Международен ден на ромите

08.04.2020

Сърдечни поздравления отправяме днес към представителите на ромската общност в Добрич по повод Международния ден на ромите – 8 април. На тази дата се чества освобождаването на ромите от концентрационния лагер Аушвиц в края на...

8 април - Международен ден на ромите
ВИЖ ДОБРИЧ
2.87° C ясно небе
Нагоре