Обявление № 70-00-1875/15.04.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1875

град  Добрич 15.04.2019г.

 

       Община  град Добрич на основание  чл.127 ал.6 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ)  съобщава, че  с Решение  №  47–3 от 26.март.2019 г. на  Общински съвет  град Добрич  е  одобрено частично изменение на (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ IV за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв.815 на ЦГЧ за промяна от УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ в ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ, с устройствени показатели: Плътност на застрояване от 20% до 60%, интензивност на застрояване от 0.5 до 1.2, необходима озеленена площ от 40% до 60%, Н до 10.00м.

      Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

 

 

Арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЧИ на ОУП

решението е обнародвано в бр.36 от 03.05.2019г.

обявлението е публикувано  на 03.05.2019г.

Прикачени файлове

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
4.71° C лека мъгла
Нагоре