Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален асистент" на четири часове работен ден към Община град Добрич

                                                                                       

П Р О Т О К О Л

Днес, 30.01.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 116/25.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател:   Маргарита Ганчева – Социален работник в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

Членове:         1. Юлия Димитрова – Специалист „Социални дейности” в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

                         2. Румяна Станчева – Специалист „Човешки ресурси”;

 

Състави настоящия протокол за проведен от 25.01.2019 г. до 29.01.2019 г. включително, подбор по документи и събеседване с кандидати за две свободни работни места, за длъжност: „Социален асистент”, на четири часов работен ден, съгласно ПМС 344/2018 г. и сключено Споразумение между Община град Добрич и Агенция социално подпомагане.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното в момента на подаване на документите събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите за определената длъжност).

Всеки член от комисията вписа оценките си от 0 до 2 т. в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, веднага след приключване на събеседването. Максималният брой точки е 24.

В периода на обявлението, за позициите документи подадоха двама кандидати, които се класират, както следва:

     1. Ангелинка  Илиева Дончева - 23 точки

     2. Даринка Иванова Петрова - 20 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с класираните участници Ангелинка  Илиева Дончева  и Даринка Иванова Петрова на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеният подбор, се  изготви в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

           

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Четири сигнала за щети от силния вятър в неделя са получени в Община град Добрич.

06.04.2020

Силният вятър в неделя, 05.04.2020 г., бе причина за щети в града, за които сигнализираха граждани. За паднала мазилка по булевард „3-ти март“ и скъсани ел. кабели до бившия обувен завод става въпрос в първите два сигнала....

Четири сигнала за щети от силния вятър в неделя са получени в Община град Добрич.
ВИЖ ДОБРИЧ
4.18° C ясно небе
Нагоре