Заповеди на Кмета 2019 г.

Заповед №1229/12.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно организиране на празничините общински мероприятия по случай 25 септември -Ден на град Добрич за периода от 23.09.2019г до 25.09.2019г включени в годишния график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2019 г.

Заповед №1220/10.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка неуточнена, с рег.№ - няма, собственик неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение до трафопоста между блокове 61 и 62 на ЖК Балик.

Заповед №1219/10.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и кмет на 27 октомври 2019г.

Заповед №1079/08.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно нареждане във връзка с изпълнение на проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич", поетапно да се въвежда временна организация на движението при спазване на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, съгласно одобрен и съгласуван проект за ВОД. Срокът на настоящата Заповед е 30.06.2020г.

Заповед №1062/07.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Пежо, с рег.№ ТХ 14-38 РХ, собственост на  Злати Славов Христов, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение пред блок № 29 в жк Дружба.

Заповед №1057/05.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, с която нарежда да  да се заличи адресната  регистрация на  Милен Мишев Димитров за адрес: гр. Добрич ул. Климен Охридски № 31 ,вх. А, ап. 2 от 08.09.2011 г.

Заповед №1016/24.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, с която нарежда да се заличат адресните регистрации на 21 лица с постоянен адрес: жк Христо Ботев бл.5, вх.Б, ет.1, ап.3

Заповед №1012/19.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне състав на комисия, която да разгледа Заявление от Мария Тодорова Колева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №978/15.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне състав на комисия, която да разгледа Заявление от Емел Аптула Ахмед и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №908/14.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно заличаване адресната регистрация на   Радослав Николов Петков.

Заповед №902/02.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно заличаване адресната регистрация на  Пейчо Иванов Стоянов за адрес: град Добрич , ул. Люлебургаз 24 от 27.04.2009г.

Заповед №861/27.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне състав на комисия, която да разгледа подаденото заявление от Христа Жечева Георгиева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №823/20.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно допълване на Заповед № 530/24.04.2019 г. в частта "Адрес за заличаване".

Заповед №790/14.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно възлагане на директора на ОП "Паркинги и пазари" да организира предоставянето на места - общинска собственост за търговска дейност на открито със сезонни стоки на територията на Община град Добрич.

Заповед №716/30.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Рено - няма номер, собственик неозвестен. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  междублоково пространство по ул. Кирил и Методий 31.

Заповед №715/30.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Нисан № ТХ 57 95 ТХ, собственост на Стилиян Димитров Димитров. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  тротоарни площи на ул. Панайот Хитов.

Заповед №678/23.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Алфа Ромео", с рег. № ТХ 32 32 СХ, собственост на Добринка Йорданова Петрова. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  ул. Силистра 53.

Заповед №670/22.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Мицубиши", с рег. № ТХ 15 62 РХ, собственост на Златко Андонов Даскалов. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  в близост до Студентско общежитие 3.

Заповед №643/17.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Санг Йонг", без регистрационен номер, собственик- неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  ІІІ път в местност "Лозята".

Заповед №603/10.05.2019 г. за организация на празнични общински мероприятия по случай 24 май в периода от 22 до 24 май 2019 година.  

Заповед №591/09.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно назначаване на комисия за разглеждане на искане от Неда Стратиева за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №530/24.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно заличаване адресната регистрация на  Петко Йорданов Димов.

Заповед №527/24.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно осигуряване на пожарна безопасност и предотвратяване на пожари в поземления фонд на Община град Добрич.

Заповед №449/09.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич  за организиране на базар "Великденска флора 2019" с потребителски стоки на пл. "Свобода" за периода 20.04.2019г. до 30.04.2019г.

Заповед №428/03.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Форд", без номер, собственик - неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост на ул."Васил Левски" №9. 

Заповед №414/03.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел", без рег.номер, цвят- червен, собственик - неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  ул."Река Тимок" № 3

Заповед №398/01.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне на комисия за разглеждане на заявление от Цветомир Иванов Лазаров и извърши проверка за спазване изискванията за адресна регистрация на посочен адрес.

Заповед №342/20.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Фолксваген голф, без рег. номера, собственик- неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  бул. Русия № 172.

Заповед №318/14.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно провеждане на търговската дейност на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк да се извършва по схема, утвърдена от Главния архитект на град Добрич. Утвърждава Регламент №2  и Приложение 2.

Заповед №264/26.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ланчия, с рег. № ТХ 56 77 ТХ, собственик - Мариян Ангелов Иванов, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  Ж.К. Балик пред бл. 13.

Заповед №263/26.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Опел Астра, с рег. № ТХ 62 78 НХ, собственик-  Диян Радев Янков, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  Ж.К. Балик пред бл. 13.

Заповед №262/26.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Рено, с рег. № ТХ 05 89 СХ, цвят-сив,  собственик - Стоян Александров Белчев, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение бул. Трети март 6.

Заповед №241/20.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Мерцедес, рег. № ТХ 45 35 СХ, цвят-син, собственик- Иван Димитров Стойков, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение ул. Ильо войвода № 2.

Заповед №240/20.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка  Пежо 205, без регистрационен номер,  собственик- неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение ж.к. Балик пред бл. 16.

Заповед 211/15.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно организирането на базар "Цветя 2019" и Регламент за провеждане на базара.

Заповед №195/08.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Лада,  рег. № ТХ 65-03 РХ, собственик - Васил Петров Георгиев, паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство пред блок № 1 на ул. Вардар.

Заповед №175/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Рено,  рег. № ТХ 87-19 МХ, собственик - Ерел Юнал Рахим, паркиран  върху терен Общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство до блок № 49 на бул. Русия.

Заповед №174/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ситроен Ксантия,  рег. № ТХ 80-83 ТХ, собственик- Бюлент Бейхан Нуредин, паркиран  върху терен Общинска собственост, с местоположение  междублоковото пространство до блок № 49 на бул. Русия.

Заповед №173/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ситроен,  рег. № MSF 535 A, собственик-неизвестен, паркиран  върху терен Общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство до блок № 49 на бул. Русия.

Заповед №172/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ауди,  рег. № ТХ5540ВХ, собственик - Теодоси Петров Михнев, паркиран  върху терен общинска собственост, с местоположение паркинга пред Хуманитарна гимназия.

Заповед №160/06.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "лада", без  регистрационен номер, собственик-неизвестен, паркиран  върху терен общинска собственост, с местоположение  Ж.К. Балик пред бл. 19.

Заповед №137/31.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно извършването на търговската дейност на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк по схема, утвърдена от Главния архитект на град Добрич. Приложени са регламент, Приложение 1 и 2.

Заповед №135/31.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка " Фолксваген ", рег № А 18 87 МА,, собственик - Милена Лечева Янева, престоява върху терен Общинска собственост, с местоположение  бул. Добруджа № 26.

Заповед №133/29.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, с която се нарежда да се заличи адресната регистрация на цитираните петнадесет лица с  постоянен адрес  гр. Добрич, ул. Ивайло № 23.

Заповед №122/25.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно изменение на Заповед 94/21.01.2019 г. във връзка с преустановяване на учебната дейност във всички училища на територията на Община гр.Добрич считано от 13.00 часа на 21.01.2019 до 29.01.2019 вкл. 

Заповед №94/21.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич във връзка с преустановяване на учебната дейност във всички училища на територията на Община гр.Добрич считано от 13.00 часа на 21.01.2019 до 25.01.2019 вкл. 

Заповед №48/16.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно определяне на състав на комисия, която в седем дневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа Заявление с вх. № 94Т-00-8/11.01.2019г. от Тахир Хасан Махмуд и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес.

Заповед 28/09.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, във връзка с организиране на Базар Мартеници 2019, регламент за провеждане на базара и схема за разполагане на мартениците.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.48° C ясно небе
Нагоре