Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ЦОП 2

Център за обществена подкрепа 2 обявява едно свободно работно място за длъжността „Огняр”.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: Да осигурява отоплението на сградата през зимния период, чрез парната инсталация и прилежащите й съоръжения. Носи отговорност за безопасната експлоатация на парната инсталация: котли, табла, радиатори и съоръжения към тях.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: професионална квалификация "огняр" при ПВК високо налягане и обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации за природен газ.

1.4. Години професионален опит: Професионалният опит се счита за предимство

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1    Заявление за участие (свободна форма);

2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦОП 2 ж.к „Дружба 3“ №57,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа,

Телефон за  контакти : 058/601 401

4. Срок за подаване на документите: от 03.10.2018 г. до 08.10.2018 г. /до 16:00 часа/

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, информацията с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната електронна страница на Община град Добрич. С избраните кандидати  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
23.95° C ясно небе
Нагоре