Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Санитар" в ДСП

Днес, 02.10.2018 г. в 08,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 67 /27.09.18 г. на директора на "Домашен социален патронаж“ в състав:

Председател: Десислава Михайлова Маринова – социален работник

и членове:

      1.  Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

      2.  Ивелина Трифонова Драганова – инж.технолог ХВП,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността санитар в Домашен социален патронаж.

Документи за участие са подадени от:

Янка Стоянова Христова

Красимира Великова Загорова

Павлина Николова Господинова

Гюлвер Назми Мустафа

Себает Сюлейман Рифат

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Янка Стоянова Христова

2 . Павлина Николова Господинова

3.  Гюлвер Назми Мустафа

4.  Себает Сюлейман Рифат

Комисията не допуска до следващ етап - събеседване Красимира Великова Загорова, поради непредставено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Допуснатите  кандидати ще бъдат  информирани за датата и часа на провеждане на събеседването, което ще се проведе на  03.10.2018г.г./сряда / в 08.30 ч. в Домашен социален патронаж. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.71° C ясно небе
Нагоре