Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Предучилищно образование" в дирекция "Хуманитарни дейности"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 01.10.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1097/01.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич;

и членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция   АПИТО;

 проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността главен експерт „Предучилищно възпитание“, дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич.

 Документи за участие са подадени от: Христо Димитров Станев, Снежа Георгиева Вачева-Димитрова и Ивелина Димитрова Дойчева.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати: Христо Димитров Станев, Снежа Георгиева Вачева-Димитрова и Ивелина Димитрова Дойчева.

Допуснатите кандидати ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Общината на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 03.10.2018 г. от 14:00 ч. в малка зала на Община град Добрич. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.67° C ясно небе
Нагоре