Обява за свободно работно място по заместване за длъжността "Учител" в ДГ №25 "Весела"

Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността „учител ДГ“.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - образование;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше - степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – специалност Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител

1.5. Години професионален опит: не се изисква

1.6.  Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, владеене на чужд език, организаторски умения, поемане на отговорност.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване (свободна форма);

2.2.  Автобиография;

2.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“, ж.к. “Дружба 3“ №54, стая на директора, всеки делничен ден от 08:00 часа  до 14.00 часа,

Лице за контакти: Светла Иванова; телефон за контакти: 058/602495; 0884311412

4. Срок за подаване на документите: 03.09.2018г. включително.

5. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1 т.2 от КТ на осем часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №25 „ВЕСЕЛА“, Добрич.

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
21.6° C ясно небе
Нагоре