Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Специалитс, обработка на данни в дейност "Общински съвети по НВПИЦ"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 10.07.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 784/09.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД на Община град Добрич и членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;

3. Нели Петрова Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция ХД;

4. Иванка Нанова Николова – Секретар на ОбСНВ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Специалист, обработка на данни“ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Недко Пеев Георгиев, Тодорка Тодорова Макарова-Кирчева, Михаил Михайлов Петров, Жулиан Петров Койчев, Ивелина Костадинова Божкова, Божанка Стефанова Пейчева, Кръстина Иванова Коларова, Детелина Стефанова Иванова и Нина Николова Димова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

 

Първо място -  Детелина Стефанова Иванова ……………….……….…95 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата.

Второ място -  Нина Николова Димова ………………...………………..87 очки

Трето място -  Михаил Михайлов Петров ………………………………57  точки

 

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатите ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.26° C ясно небе
Нагоре