Окончателни резултати от събеседване за длъжноста "Обслужващ погребално бюро" в Общинско предприятие "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.06.2018 г. в 10,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-13/18.06.2018 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

 

Комисия в състав:

Председател: Костадинка Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом

и членове:

1. Даниела Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом

2. Геновева Кабаджова – Обредник в ОП Обреден дом,

 

проведе събеседване с кандидата за длъжността Обслужващ, погребално бюро в ОП Обреден дом град Добрич.

 

До събеседване за длъжността е допуснат и се яви кандидатът: 

1. Христомира Илиева Николова

 

Комисията оцени качествата на явилия се кандидат въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатът Христомира Илиева Николова е с общ брой точки – 66.

 

Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич, да сключи трудов договор с кандидата Христомира Илиева Николова.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. България № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре